۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

دفاع هم‌چنان باقی‌ست

دفاع هم‌چنان باقی‌ست

دفاع هم‌چنان باقی‌ست

جزئیات

به مناسبت سالروز آغاز دفاع مقدس

31 شهریور 1400
جنگ برای مردم این سرزمین واژه غریبی نیست، هیچ ‌وقت نبوده است. از آن روزی که مردم دست به دست هم حکومت طاغوتی را از کشور ساقط کردند، تمام دنیا به سردمداری آمریکا شدند دشمن تمام‌عیارمان. دفاع در برابر دشمنی که بیش از ۴۰ سال است از تمام امکانات سیاسی و نظامی و فرهنگی خود برای به زانو درآوردن حکومت اسلامی ایران استفاده کرده، آن هم به وسعت دنیا، قطعا آسان نیست.
هرچند در تقویم‌های‌‌مان پایان جنگ ‌تحمیلی به تاریخ مرداد سال ۶۷ به ثبت رسیده، اما جنگ پایان نیافته است. اگر کسی خیال کند در ایام صلح به سر می‌بریم، قطعا دشمن را نشناخته و از اتفاقات پیرامون خود بی‌خبر است. دشمن از خطوط مرزی، ناامید از پیروزی، پشت درِ خانه‌های‌مان، درِ مدرسه و دانشگاه و مسجد‌های‌مان کمین کرده است. گاهی جرات می‌کند و قدم جلو می‌گذارد و گاهی از ترس پنهان می‌شود.
ما هفته آغازین مهر را جشن می‌گیریم، نه این که مردم صلح‌ستیزی هستیم؛ جشن می‌گیریم به یاد دفاع جانانه‌مان با دست‌های خالی؛ هم دفاع از خاک کشورمان، هم دفاع از غیرت و آزادگی‌مان.
هفته آغازین مهر را بزرگ می‌داریم تا یادمان نرود که دفاع هم‌چنان باقی‌ست. یادمان نرود که دشمن منتظر لحظه‌ای غفلت از سوی ماست تا زهر خود را خالی کند؛ که ان‌شاءالله این خیال خام را با خود به گور خواهد برد.

نویسنده: زهرا عابدی

مقاله ها مرتبط